ബിനാലെ പൂട്ടുന്നുവെന്നുള്ള വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതം

അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന മാധ്യമവാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു. ബിനാലെയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബിനാലെ