ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി എന്ന് പരാതി

ഇവിടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് മകൾ പീഡനത്തിനിരയായെന്ന അച്ഛന്റെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ബിലാസ്പൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു.