കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോക്ക് ഡൗണിൽ കൂപ്പുകുത്തി ഓഹരി വിപണി; സെന്‍സെക്സ് ക്ളോസ് ചെയ്തത് 3,934.72 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ വിപണി മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ 45 മിനിറ്റ് സമയം വ്യാപാരം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.