എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കിയാല്‍ അതില്‍ ഒപ്പുവക്കാത്ത ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാകും ഛത്തീസ്‍ഗഡ്: മുഖ്യമന്ത്രി ഭുപേഷ് ബാഗേല്‍

നിയമം നടപ്പാക്കിയാൽ ഛത്തീസ്‍ഗഡിലെ പകുതി ആളുകള്‍ക്കും പൗരത്വം തെളിയിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.