ദേവീന്ദര്‍പാല്‍ ഭുല്ലറിന്റെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യമാക്കി

ഭുല്ലറുടെ മാനസികാരോഗ്യനില പരിഗണിച്ചും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സംഭവിച്ച കാലതാമസവും കണക്കിലെടുത്ത് ഖലിസ്ഥാന്‍ തീവ്രവാദി ദേവീന്ദര്‍പാല്‍ ഭുല്ലറിന്റെ വധശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി