ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ പാലക്കാട് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം 10ന്

ഭീമ ജ്വല്ലറിയുടെ പാലക്കാട് ഷോറൂം പത്തിനു രാവിലെ പത്തിനു ചലച്ചിത്രതാരം പ്രിയാമണിയും പിന്നണിഗായകന്‍ പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നു മാനേജിംഗ്