ആശ്വാസവാർത്ത: രാജ്യം കൊവിഡ് വാക്സിൻ വികസനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനവും മരണനിരക്കും ക്രമാതീതമായി ഉയരുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസിഎംആർ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി എത്തുന്നത്...