സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 600 രൂപ; സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 1200 രൂപ: കോവാക്സിന് ഇരട്ടിവിലയുമായി ഭാരത് ബയോടെക്ക്

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേയ്ക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ 15 ഡോളർ മുതൽ 20 ഡോളർ വരെയാണ് വാക്സിന് വില ഈടാക്കുക

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം കോവിഡ് വാക്‌സിൻ കോവാക്സീന്‍ തയാർ; അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി ഭാരത് ബയോടെക്

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം കോവിഡ് വാക്‌സിൻ കോവാക്സീന്‍ തയാർ; അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി ഭാരത് ബയോടെക്