പണിമുടക്ക്‌ ആരംഭിച്ചു; ഹരിയാനയില്‍ ഒരു മരണം

ട്രേഡ്‌ യൂണിയനുകള്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത 48 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്കിനു തുടക്കമായി. കേരളത്തില്‍ പണിമുടക്ക്‌ പൂര്‍ണ്ണമാണ്‌. പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ചു ഹരിയാനയിലെ

ദേശീയ പണിമുടക്ക് അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍

രാജ്യവ്യാപകമായി ട്രേഡ് യൂണിയനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടു ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പണിമുടക്കു ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി എ.കെ.ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള