പണിമുടക്ക്; ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയാര്‍: പ്രധാനമന്ത്രി

സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകള്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി 20, 21 തീയതികളില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിമുടക്കു പിന്‍വലിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിംഗ്. പണിമുടക്ക് സാമ്പത്തിക