ഭഗവദ്ഗീത നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം റഷ്യന്‍ കോടതി തള്ളി

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ റഷ്യന്‍ പരിഭാഷ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സൈബീരിയയിലെ ടോംസ്‌ക് ഡിസ്ട്രിക്ട്‌കോടതി നിരാകരിച്ചു. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സൊസൈറ്റി ഫോര്‍ കൃഷ്ണ കോണ്‍ഷ്യസ്‌നെസ് സ്ഥാപകന്‍