ഉരു നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ബേപ്പൂര്‍ തന്നെ കേമം; പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇരുനില ഉല്ലാസ നൗക കടലിലിറങ്ങി

ബേപ്പൂര്‍: ഉരു എന്ന വാക്ക് കേട്ടാല്‍ നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന സ്ഥലപ്പേരാണ് ബേപ്പൂര്‍. പണ്ട് മുതല്‍ക്കെ ഉരു നിര്‍മാണത്തില്‍