ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അച്ഛൻ 16000 രൂപയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, ആ ഫോണിൽ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും കൊല്ലുവാനുള്ള പദ്ധതി തിരഞ്ഞു

ചിക്കന്‍ കറിയില്‍ വിഷം ചേര്‍ത്തു നല്‍കി വീട്ടുകാരെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആദ്യ പദ്ധതി പാളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് എലിവിഷം എത്ര അളവില്‍ നല്‍കിയാല്‍