രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി ഫലപ്രദമല്ല: ബേനി പ്രസാദ് വര്‍മ

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തുടരുന്ന രീതി ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ബേനി പ്രസാദ് വര്‍മ. സംസ്ഥാനത്ത്