ജഹാംഗീര്‍പുരി ബുള്‍ഡോസര്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തലിന് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട: സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കിയത് ബജ്റംഗിദൾ : ബൃന്ദാ കാരാട്ട്

ഭരണകൂടം ജാഹാംഗീര്‍പുരിയിലെ പാവപ്പെട്ട ബംഗാളി മുസ്ലിംകളെയാണ് ഉന്നമിടുന്നതെന്നും ബൃന്ദ ആരോപിച്ചു