മഹാഭാരതത്തില്‍ അര്‍ജുനന്റെ അമ്പും വില്ലും ആണവശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു; ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍

മണ്ടന്‍ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ബിജെപി നേതാക്കളാണ് മുന്നില്‍. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണറുടെ പരാമര്‍ശമാണ്. മഹാഭാരത