മതത്തെ മറയാക്കി നടന്ന കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ

മതത്തെ മറയാക്കി നടന്ന കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ

ഐ ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി എറിഞ്ഞുടച്ച് വൈദികന്‍; നിർണായക തെളിവായ പെന്‍ഡ്രൈവും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിൽ ഉദ്യോഗ ഭരിത നിമിഷങ്ങൾ

ഐ ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിച്ചോടി എറിഞ്ഞുടച്ച് വൈദികന്‍; നിർണായക തെളിവായ പെന്‍ഡ്രൈവും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിൽ ഉദ്യോഗ ഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾ

ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ച് കെ.പി യോഹന്നാന്‍റെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ്

ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ച് സ്ഥാപകനും ബിഷപ്പുമായ കെ.പി യോഹന്നാന്റെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതലാണ്