മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് വീടിന് പിന്നില്‍ കുഴിച്ചുമൂടി; അമ്മയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്

മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് വീടിന് പിന്നില്‍ കുഴിച്ചുമൂടി; അമ്മയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്