അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരെ ടൈംസ് നൌ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു

കോപ്പിറൈറ്റ് ലംഘനമാരോപിച്ച് പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരെ ടൈംസ് നൌ ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ബെന്നറ്റ്, കോൾമാൻ & കോ ലിമിറ്റഡ്