ബാച്ചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍: ആയിരത്തിലധികം മലയാളികള്‍ പിടിയിലാകും

അമല്‍ നീരദിന്റെ സിനിമയായ ബാച്ചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനും പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും ആയിരത്തിലധികം മലയാളികള്‍ പിടിയിലാകും. ആന്റി പൈറസി സെല്‍