ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി കരിമ്പ് കര്‍ഷകന്‍റെ മകള്‍

ആകെ 97.8 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടി തനു തോമറാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ഭാഗപതിലെ സാധാരണ കരിമ്പിന്‍ കര്‍ഷകനായ