ബാറില്‍ തെറ്റിയത് ബാര്‍ബ ഷോപ്പിന്; ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍ക്ക് ഇനിമുതല്‍ ഞായറാഴ്ച അവധി

ഈ വരുന്ന മേയ് മുതല്‍ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും സംസ്ഥാനത്തെ ബാര്‍ബര്‍ഷോപ്പുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനം. ഇനിമുതല്‍ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ബാറബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍ക്ക്