കൊറോണയുമായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുമെത്തിയ റാന്നിയിലെ വ്യക്തി ബാറിലും എത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വെെറസ് ബാധയുമായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തി ജനങ്ങൾക്കു പടർത്തിയ റാന്നിയിലെ കുടുംബാംഗം റാന്നിയിലെ ബാർ ഹോട്ടലിലും സന്ദർശനം നടത്തിയതായി