കൊറോണയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ചൈന; പാമ്പ്, പല്ലി, പട്ടി, പൂച്ച എന്നിവയുടെ വില്‍പ്പനയും ഉപയോ​ഗവും നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ചൈന കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ നിന്നും മുക്തിനേടിയതോടെ ഈ മാര്‍ക്കറ്റ് പഴയതുപോലെ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും കച്ചവടം പതിവ് പോലെ ആരംഭിക്കുകയും