ഇനി മുതൽ എടിഎമ്മിൽ നിന്നും പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഓരോ ദിവസവും 100 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും: ആർബിഐ സർക്കുലർ പുറത്തിറങ്ങി

റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ അനുസരിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷവും അക്കൗണ്ടില്‍ പണം തിരികെ എത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ദിവസമൊന്നിന് 100

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയിലെ 18 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നടന്നത് 1.17 ലക്ഷം കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്

ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ്.