നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

ബാംഗ്ലൂർ:വിവാദ സ്വാമി നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് രാമനഗര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ചാനൽ