കര്‍ണാടകയില്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ ദു:ഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബാംഗളൂര്‍: അന്തരിച്ച മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്. ബംഗാരപ്പയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കര്‍ണാടകയില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദു:ഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു