കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ഐ.ടി. ജോലിക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവിനെ ജ്യൂസില്‍ ഉറക്കഗുളിക നല്‍കി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് കനാലില്‍ തള്ളി

കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ഐ.ടി. ജോലിക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവിനെ ജയൂസില്‍ ഉറക്കഗുളിക നല്‍കി കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് കനാലില്‍ തള്ളിയ യുവതിയെ ബംഗളുരു പൊലിസ്