ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ പേരില്‍ അടിപിടിയുണ്ടാക്കിയ രണ്ടു പോലീസുകാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗത്ത് നൈറ്റ് പട്രോളിംഗിനിടെ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ പേരില്‍ അടിപിടിയുണ്്ടാക്കിയ രണ്്ടു പോലീസുകാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍. പട്രോളിംഗിനിടെ ഒരു പോലീസുകാരന്‍ വാങ്ങിവച്ചിരുന്ന ഏത്തപ്പഴം

നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന പഴതൊലിയ്ക്കുമുണ്ട് ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ

ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം ഭക്ഷണത്തിന്റേതുമാണ്.