കിമ്മിനെതിരായ ലേഖനങ്ങള്‍ ബലൂണുകളില്‍ അയക്കുന്നു; ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിര്‍ത്തി വെച്ച് ഉത്തരകൊറിയ

നിലവിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള എല്ലാ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും നിര്‍ത്തിവെക്കാനാണ് ഉത്തരകൊറിയന്‍ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം.