ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ അച്ഛന്റെ വഴിയേ മകനും

പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂരില്‍ ചരിത്രം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു. മുപ്പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഭീകരരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആശ്രിത നിയമനമായി കിട്ടിയ