നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളവർദ്ധന മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല

ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബലരാമന്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ നല്‍കിയ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ്  അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ശമ്പള