പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ്; തെളിവായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടൂ

ഭൂമിയുടെ അതിസൂക്ഷമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്നതി വിദഗ്ധർ ആണ് പ്ലാന്റ് ലാബ്സ് എന്ന അമേരിക്കൻ ആസ്ഥാനമായ