ദേശസുരക്ഷ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ ഗോസ്വാമിയുടെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ; ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണം അർണബ് നേരത്തേ അറിഞ്ഞു

ബാർകിൻ്റെ ടിആർപി റേറ്റിംഗിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ച കേസിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ 3400 പേജുകളടങ്ങിയ സപ്ല്ലിമെൻ്ററി രേഖയിലാണ് അർണബ് അടക്കമുള്ളവരുമായുള്ള പാർത്ഥോദാസ്

ഇന്ദിരയെ 71-ലെ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ വാഴ്ത്താമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മോദിയെ ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ പുകഴ്ത്തിക്കൂടാ? രാജ്നാഥ് സിംഗ്

ധീരജവാന്മാർ ശവങ്ങൾ എണ്ണാൻ നിൽക്കാറില്ല. അത് കഴുകന്മാരാണ് ചെയ്യാറ്

ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യോമസേന പുറത്തുവിടാത്തതിനു പിന്നിലെ രഹസ്യ ഇതാണ്

തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളുമെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും അതു പുറത്തുവിടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നത് വലിയ ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുകയായിരുന്നു