യുഡിഎഫ് പാലാരിവട്ടം പാലത്തോട് എന്താണോ ചെയ്തത്, അത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും ചെയ്തു: ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

യുഡിഎഫ് ആ പാലത്തോട് എന്ത് ചെയ്‌തോ അത് തന്നെയാണ് യുഡിഎഫ് കേരളത്തോടും ചെയ്തത്. എല്‍ഡിഎഫ് പാലത്തോട് എന്ത് ചെയ്‌തോ അത്

സഹോദരൻ ജയചന്ദ്രനെ കാണുവാന്‍ കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് അഗതിമന്ദിരത്തിലെത്തി; ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാജം

അവശനും രോഗബാധിതനുമായ സഹോദരനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പ്രതികരിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സന്ദീപ്