ബാല്‍ താക്കറെയുടെ നില തൃപ്തികരമെന്ന് രാജ് താക്കറെ

ശിവസേനാ നേതാവ് ബാല്‍ താക്കറെയുടെ നില തൃപ്തികരമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രാ നവനിര്‍മാണ്‍ സേനാ വക്താവ് രാജ് താക്കറെ. ബാല്‍ താക്കറെയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി