പെൺകുഞ്ഞിനോടെന്തിനീ ക്രൂരത

ഭോപ്പാൽ: മകനാകാത്തതിൽ  പ്രസവിച്ച രണ്ടാം നാൾ മകളെ നിക്കോട്ടിൻ കൊടുത്തു കൊന്ന  കേസിൽ  പിതാവിനെ (നരേന്ദ്ര റാണ) പോലീസ്  അറസ്റ്റ്