പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യപ്രകാരം ആര്‍.എസ്.പി- എം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ബാബു ദിവാകരന്‍ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക്

പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യപ്രകാരം ആര്‍എസ്പി -എം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പോകാന്‍ മുന്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബാബു ദിവാകരന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്