കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് അസീം ത്രിവേദി ജയില്‍മോചിതനായി

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലില്‍ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് അസീം ത്രിവേദി ജയില്‍മോചിതനായി. ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍ മൂന്ന് ദിവസം തടവില്‍ കഴിഞ്ഞ

അസീമിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നു ജസ്റ്റീസ് മാര്‍ക്കണ്‌ഡേയ കജ്ജു

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് അസീം ത്രിവേദിയെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പ്രസ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റീസ്