അഴകിയ രാവണിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ ശ്യാമിലി മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിന്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഴകിയ രാവണന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. ബാലതാരമായെത്തി മലയാളികളുടെ മനം കവർന്ന   ശ്യാമിലിയാണ് ഈ