അയോധ്യയില്‍ അഞ്ചേക്കര്‍ ഭൂമി; സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം യോഗശേഷമെന്ന് സുന്നി സെന്‍ട്രല്‍ വഖഫ് ബോര്‍ഡ്

ഇതുവരെ ഭൂമി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വഖഫ് ബോര്‍ഡ് ഒരു തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിയിട്ടില്ല.