നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിനോദമാണ്, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന മരുന്ന് വെെറസിനെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാലോ? : കൊറോണയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ സഹായം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇറാൻ

ഉപരോധം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച, ഞങ്ങളുടെ ജീവരക്തത്തിനായി ദാഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നേരേ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നത് വിചിത്രമാണ്- ഖെമേനി