ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ധാരണയായി

വര്‍ദ്ധിച്ച ഇന്ധനവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തത്വത്തില്‍ ധാരണയായി. മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ