ആസ്‌ട്രേലിയയില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ യുവാക്കള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

ആസ്‌ട്രേലിയയില്‍   ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ല്‍സ് ബീച്ചില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍യുവാക്കള്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു. 24ഉം 25 ഉം വയസുള്ള  ഇവര്‍