നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് ആറാം ഗ്രാന്‍ഡ്‌സ്‌ലാം

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ വീണ്ടും സെര്‍ബിയയിലെ കുന്തന്‍മുടിക്കാരനായ ജോക്കറിന്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം വട്ടവും ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരം സെര്‍ബിയയുടെ നൊവാക്