ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയ എട്ടാംക്ലാസുകാരിയുടെ കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം

ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയ എട്ടാംക്ലാസുകാരിയുടെ കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം

മദ്യലഹരിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസുള്ള മകനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഇത് കണ്ട് അമ്മയും സമീപവാസികളും ചോദിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ ചിരവയ്ക്ക് മകനെ അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.