മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം ഓഫീസ് തകര്‍ത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം

മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം ഓഫീസ് തകര്‍ത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം. കല്ലേറില്‍ തളിപ്പറമ്പ് മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡിലെ കടകള്‍