പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുത്തശ്ശിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചു; കൊച്ചു മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

മാവേലിക്കര: പണം ആവസ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നല്‍കാത്തതിന് മുത്തശ്ശിയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കൊച്ചു മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍.മവേലിക്കര തഴക്കരയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഉത്സവത്തിനു