തന്നെ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്കുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും താന്‍ കാരണം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജീവന്‍ പണയം വെച്ചിട്ടായാലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് തന്നിലുള്ള വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അറ്റ്‌ലസ് രാമചന്ദ്രന്‍

തന്നെ വിശ്വസിച്ചവര്‍ ആരായാലും അവരെ താന്‍ ചതിക്കില്ലെന്ന് അറ്റ്‌ലസ് ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി രാമചന്ദ്രന്‍. തന്നെ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്കുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും