പനിയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ സ്ത്രീയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആൻ്റിബയോട്ടിക് ​ഗുളികകളിൽനിന്ന് കിട്ടിയത് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ

ഡോക്ടറെ കാണുകയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ശക്തി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.